CENTRUM-OVO, spol. s r.o.

IČO:  47668016

ul.Palackého 243

DIČ: CZ47668016

757 01 Valašské Meziříčí, okres Vsetín

 

 

Naše společnost je plátcem DPH.

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 4877. Zápis byl proveden dne 19.ledna 1993.

 

Společnost je registrována u Státní zemědělské a potravinářské inspekce pod registračním číslem 7000094 z 31.3.2003.

 

Dále je společnost registrována u Státní rostlinolékařské správy pod registračním číslem 5014 ze dne 6.2.2002.

 

 

 

Upozornění:

 na stejné adrese sídlí i společnost OVOCENTRUM V+V s.r.o., která se rovněž zabývá velkoobchodním prodejem ovoce a zeleniny. Tato společnost zahájila svou činnost v letech 2000-01. Vzhledem k podobnosti názvu společnosti dochází k časté záměně obou firem, které však nejsou nijak majetkově ani personálně propojeny.